The Relational Society

How to understand and benefit from it
By Stein Arne Nistad

“The Relational Society” eller Relasjonssamfunnet er tittelen på boka jeg holder på å skrive og fullføre. Den handler om de dypere endringene fremveksten av sosiale skaper, og gir forhåpentligvis kunnskap og verktøy til både å forstå og utnytte det som skjer. Boka er snart i boks – men noe gjenstår.

Under kan du lese innholdsfortegnelsen og innledningen. Jeg håper det smaker … og at du legger inn kommentarer. Og smaker det veldig godt, så trenger jeg noen å sparre med når manuset er ferdig. Hvis du har lyst til å bidra, så send meg gjerne en mail til stein.arne.nistad@gazette.no.

På denne bloggen, som er litt “språkforvirret” kommer jeg til å legge ut mer informasjon og kanskje et kapittel eller to. Planen er å få boka ut i mars/april …

1: I feel a change coming on

Noen endringer kommer plutselig. Dinosaurusen ante neppe hva som traff dem, før de var utslettet. En hendelse som på sin side var helt nødvendig for at vi – du og jeg – skulle se dagens lys omtrent 65. millioner senere. En rask endring inierte en usedvanlig langsom utvikling frem til mennesket som oppsto for noen hundre tusen år siden.

Menneskets teknologiske utvikling har i menneskelig perspektiv gått ganske langsomt. Egentlig hendte det lite frem til den industriellerevolusjon. Likevel har all utvikling vært nødvendige steg på veien for å bringe oss ditt vi er i dag med internett, globalisering og sosiale medier som en del av vår infrastruktur.

Når kom de store endringene? Det kan være lett å miste perspektivet. Er for eksempel sekstanten en større oppfinnelse enn kikkerten, eller telegrafen, eller telefonen, eller radio, eller Internett, eller sosiale medier. Det er lett å bli fartsblind – og den siste innovasjonen blir lett sett på som den viktigste. Den som sprenger alle tidligere rammer og definerer både nye verdensbilder og paradigmer.

Jeg er en av dem som mener at oppfinnelsen av Internett, i all sin enkelhet var en av de største teknologiske innovasjonene mennesket har skapt.Det er vanskelig å tenke seg hvordan vårt moderne samfunn kunne fungert uten denne globale infrastrukturen som binder alt og alle sammen.

Og nå skjer det igjen. Mange snakker om sosiale medier som en ny stor revolusjon som er viktigere enn det meste som har skjedd i historien tidligere. Heldigvis vil historien selv definere hva som var riktig, galt, viktig og uviktig. Faktum er like fullt at de nye sosiale mediene endrer radikalt og gjennomgripende på mange områder.

Internett guruen Clay Shirki sier det presist:

Når vi endrer måten vi kommuniserer på, så endres samfunnet.

Jeg for min del vil føye til.

Når samfunnet endrer seg – endrer alt seg.

Sosiale medier endrer måten vi kommuniserer på. Det endrer samfunnet og bryter opp etablerte sannheter om kommunikasjon, relasjoner og måten vi samhandler på. Disse mediene bidrar også til å flytte makt. Det er ikke lenger avsenderen som bestemmer, men i økende grad hver enkelt av oss. Vi kan bestemme hvilke nettverk vi vil være en del av, hvem vi vil forholde oss til og hva vi ønsker å motta og dele. Vi står på terskelen til et samfunn hvor hver enkelt selv kan definer sine relasjoner og sin egen rolle i et globalt relasjonsbasert samfunn. Og det åpner svimlende perspektiver i forhold til selvorganisering, et vidåpent samfunn og demokratisering.

Denne boken har som ambisjon på en enkel måte å forklare fremveksten av relasjonssamfunnet, hva det er, premissene det er tuftet på og hvordan vi ved hjelp av modeller og teorier bedre kan forstå sammenhenger og mekanismer og utnytte de nye mulighetene som oppstår. Det viktigste budskapet er at når samfunnet endrer seg endres også spillereglene:

Velkommen til relasjonssamfunnet!

Innholdsfortegnelse

1 I feel a change coming on.

2 Goanna change my way of thinking
2.1 Om hvorfor relasjonssamfunnet oppsto
2.2 Er vi maur.
2.3 Er det menneskeskapt?
2.4 Entropi
2.5 Historisk utvikling av global kommunikasjonsbasert entropi
2.6 Alle piler i samme retning!

2.7 Grunnlaget for fremveksten av relasjonssamfunnet

2.8 Sosiale medier.
2.9 Nettverksbygging.
2.10 De nye nettverkene.
2.11 Nye relasjonsformer.

2.12 Ny adferd.
2.13 De nye nettverkenes anatomi
2.14 Tidsbruk.
2.15 Fremveksten av et helt nytt samfunn

3 The House of the rising sun.
3.1 Om hvorfor og hvordan relasjonssamfunnet skiller seg fra andre samfunn?
3.2 Hvilket samfunn lever vi i?
3.3 Definisjon av relasjonssamfunnet.
3.4 Hva karakteriserer relasjonssamfunnet.

4 No time to think.
4.1 Hvordan kan vi forstå virtuelle populasjoner og hvordan de fungerer.
4.2 Universets grunnform.
4.3 Virtuelle- og fysiske populasjoner.
4.4 Arketyper i virtuelle populasjoner.
4.5 Hvilke arketyper finnens det i virtuelle populasjoner?
4.5.1 En grå masse er ikke grå.
4.5.2 Sammenhenger og roller.
4.5.3 Spiral dynamikk i virtuelle populasjoner.

5 New morning.
5.1 Om organisering og organisatoriske utfordringer.

6 Baby I`m in the mood for you.
6.1 Om hvordan relasjoner I den virkelige verden fungerer.
6.2 Sjekking og pardannelser.
6.3 Relasjoner.
6.4 Partene i en relasjon.
6.4.1 Du.

6.4.2 Partneren.
6.4.3 Relasjonen.
6.5 Hvordan initiere og opprettholde relasjoner.

7 Brand new leopard-skin pill-box hat.
7.0 Om hvordan relasjoner i sosiale medier fungerer.
7.1 Horisontale og vertikale relasjoner.
7.1.1 Kjernerelasjoner.
7.1.2 Vertsrelasjoner.
7.2 Mer om kjernerelasjonen.
7.2.1 Roller.
7.2.2 Intensjoner.
7.2.3 Krav til relasjonen.
7.3 Mer om vertsrelasjoner.
7.3.1 Roller.
7.3.2 Intensjoner.
7.3.3 Krav til relasjonen.

8 I Want You.
8.1 Om ulike nivåer og verdien av relasjoner.
8.2 Relasjonstrappa.
8.3 Hvordan tjene penger.
8.3.1 Kjernerelasjoner.
8.3.2 Vertsrelasjoner.

9 Del 2: Metoder og verktøy.
10 Overvåkning.
11 Strategi.
12 Relasjonsanalyse.
13 Intensjonsanalyse
14 Organisering.

«Vitring på Twitter – kvitring eller tvitring?

Hei

Både tvitre og kvitre er brukbare, og begge er i bruk. Jeg tilrår kvitre, jamfør dette avsnittet som vi har skrevet for nettsidene våre (det har ikke blitt lagt ut ennå):

«Vitring på Twitter – kvitring eller tvitring?

Substantivet twitter tyder ’kvitter’ eller ’kvitring’, altså lydane småfuglane lagar. Språkrådet er førebels ikkje med på «nettfuglebrettet» Twitter, men somme i denne flokken spør oss korleis dei kan trille og syngje på norsk om stort og smått i verda og livet.

For det første: Vi set ikkje om sjølve firmanamnet til Kvitter (ev. også Kvidder på bokmål ) på norsk, med mindre selskapet sjølv skulle ønskje det. Men dei ulike aktivitetane på Twitter står vi fritt til å omtale på norsk. Verbet twitter (også tweet) har alt tilpassa seg norsk i form av tvitre og kvitre. Sjølv om tvitre må vera lånt frå engelsk, kan det sjå ut som eit «heimebaka» ord – det glid lett inn i norsk uttale, bøying og rettskriving. Men tvitre kan truleg berre brukast i den snevre tydinga ’sende melding på den sosiale nettstaden Twitter’. Det same gjeld ikkje-tilpassa variantar som tweete eller twit(t)re. Med ord som kvitre, kvitter og kvitring får vi med det vide tydingsinnhaldet og den same biletbruken som dei har i engelsk. Derfor held vi ein knapp på kvitringa.

Vi må òg nemne eit pussig samanfall på nynorsk: Frå før har vi verbet vitre ( ’orientere, gje melding’) og uttrykket til vitring (’til orientering’). Tvitring/kvitring er altså ei form for vitring

Vennlig hilsen

Daniel G. Ims

rådgiver

Språkrådet