Ny bok: Fragmenter; ordspor 1957-2017

«Fragmenter» er tittelen på Stein Arne Nistads nye bok. Den er  unikt litterært prosjekt som har vokst frem over en periode på førti år. Boken består av dikt, korte tekster, noveller, betraktninger og hverdagspoesi fra barndom til godt voksen.

Tekstene er skapt av impulser, refleksjoner, fantasier og møter gjennom livet.  Relasjoner og spørsmål om tvil, tro og forgjengelighet er tema som opptar forfatteren spesielt. Men her finnes også tekster av mer kritisk karakter knyttet til arbeidsliv, teknologi, urettferdighet og sosiale forhold. Enkelte tekster er selvreflekterende mens i andre inntar forfatteren rollen som observatør.

Alle ordsporene er daterte og er med få unntak ikke redigert. Sporene fremstår derfor så ferdige og uferdige som de var da de ble satt.

Boken utgis i et svært begrenset opplag og vil bare være tilgjengelig som e-bok når opplaget er utsolgt.

Den blir ikke påmeldt Kulturrådets innkjøpsordning.

ISBN 978-82-93621-00-3 (trykt)

ISBN 978-82-93621-01-0 (ebok)

Bestill Fragmenter her