Den tapte våren: Presse og media

«Den tapte våren» gir oss krigshistorie på ein varm og brutal måte. Veksling mellom ulike personar, både norske og tyske, gir eit truverdig bilete av korleis livet var i Narvik i starten av krigen. Godt språk og god forteljing, absolutt lesverdig.  

Valgerd Svarstad Haugland. Tidligere Kulturminister

Andre oppslag:

Fra boklanseringen på Nobels fredssenter 28.9.2016:

Forside_m_logo