The music industry still don`t get it!

Yesterday I got following e-mail from Youtube

Dear BobbySenor:We have disabled the following material as a result of a third-party notification from Sony Music Entertainment claiming that this material is infringing: The Bob Dylan History

The video in question is a two minutes affair I made way back in 2002. It is a time travel through Dylan’s life based on his music and images of Dylan. It was pretty good and was actually shown on the Norwegian National TV channel NRK.

Sony Music has obviously the law on their side. From their perspective this is illegal use of Sony Music’s and Dylan’s material. However this video was made by a Dylan fan for fans and others interested. It is not a commercial video whatsoever!

Ten, fifteen thousand people did watch the video on their own initiative before it was stopped by Sony. They represented thousands of potential customers and buyers of Dylan’s music. In other words, the video was a free promotion more than as a threat to Dylan’s economic interests.

Youtube is for the music industry a free advertising channel. I can`t understand how they can miss this point. Without Youtube Susan Boyle would not be a phenomenon and last year’s best-selling artists.

Sony Music Entertainment is committed to the important task to stop the fans – rather than creating new services and features that will help the industry to regain its position and credibility.

What if Sony Music instead of using energy to spot and disabling videos instead used their energy to build a portal with links to «approved» Dylan fan videos? What if they combined it with a store where one could buy CDs, fan effects, and music in high-resolution audio formats and not only in hopeless MP3. What if they used Dylan fans as a sales force instead of forbid them do expose their admiration and respect for Dylan and other artist on Youtube and in social media in general?

But they miss the point. They use their energy to conserve and protect old fashioned business models instead of creating new ones.

I will not upload the video again. That’s Sonys loss – not mine. So far my Pink Floyd Roger Waters video is still available. http://bit.ly/alqMar Enjoy. It will soon disappear!

«Vitring på Twitter – kvitring eller tvitring?

Hei

Både tvitre og kvitre er brukbare, og begge er i bruk. Jeg tilrår kvitre, jamfør dette avsnittet som vi har skrevet for nettsidene våre (det har ikke blitt lagt ut ennå):

«Vitring på Twitter – kvitring eller tvitring?

Substantivet twitter tyder ’kvitter’ eller ’kvitring’, altså lydane småfuglane lagar. Språkrådet er førebels ikkje med på «nettfuglebrettet» Twitter, men somme i denne flokken spør oss korleis dei kan trille og syngje på norsk om stort og smått i verda og livet.

For det første: Vi set ikkje om sjølve firmanamnet til Kvitter (ev. også Kvidder på bokmål ) på norsk, med mindre selskapet sjølv skulle ønskje det. Men dei ulike aktivitetane på Twitter står vi fritt til å omtale på norsk. Verbet twitter (også tweet) har alt tilpassa seg norsk i form av tvitre og kvitre. Sjølv om tvitre må vera lånt frå engelsk, kan det sjå ut som eit «heimebaka» ord – det glid lett inn i norsk uttale, bøying og rettskriving. Men tvitre kan truleg berre brukast i den snevre tydinga ’sende melding på den sosiale nettstaden Twitter’. Det same gjeld ikkje-tilpassa variantar som tweete eller twit(t)re. Med ord som kvitre, kvitter og kvitring får vi med det vide tydingsinnhaldet og den same biletbruken som dei har i engelsk. Derfor held vi ein knapp på kvitringa.

Vi må òg nemne eit pussig samanfall på nynorsk: Frå før har vi verbet vitre ( ’orientere, gje melding’) og uttrykket til vitring (’til orientering’). Tvitring/kvitring er altså ei form for vitring

Vennlig hilsen

Daniel G. Ims

rådgiver

Språkrådet